SIÊU ÂM

CÁC BÁC SỸ ĐẦU NGÀNH VỀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THUỘC BỆNH VIỆN TRỢ RẪY.

Thực hiện các chỉ định:

  • Siêu âm bụng tổng quát nam, nữ
  • Siêu âm tuyến Giáp
  • Siêu âm mạch máu
  • Siêu âm thai
  • Siêu âm tim
  • siêu âm nhũ

 ****Lưu ý: Trung tâm có dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân khám chuyên khoa theo yêu cầu ở bất kỳ Bệnh viện nào trong thành phố không mất nhiều thời gian chờ đợi