X-QUANG

Thực hiện các chỉ định Xquang:

 • Xquang Phổi thẳng
 • Xquang sọ mặt
 • Xquang xoang
 • Xquang chi trên
 • Xquang chi dưới
 • Xquang hệ niệu không chuẩn bị
 • Xquang khung chậu
 • Xquang khớp Vai
 • Xquang khớp khuỷu
 • Xquang khớp gối
 • ....

 ****Lưu ý: Trung tâm có dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân khám chuyên khoa theo yêu cầu ở bất kỳ Bệnh viện nào trong thành phố không mất nhiều thời gian chờ đợi